Sprzedaż znaków drogowych, luster drogowych i sklepowych

W Polsce z każdym kolejnym rokiem zwiększa się liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Ogromna część nastolatków z utęsknieniem czeka na ukończenie osiemnastu lat, aby wreszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, ponieważ posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, o wygodzie nie wspominając. Wystarczy odpalić samochód i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety niektórym kierowcom brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są szokujące. Ich częstą przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Dobrze pamiętamy, gdzie musimy ustąpić pierwszeństwa, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  wyłączają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Problem zaczyna  się w momencie, gdy następuje zmiana organizacji ruchu lub w czasie awarii prądu. W chwili, w której przestaje działać połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że należy spojrzeć na znaki i w prawidłowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe. W wielkich miastach na ogromnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozważni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawiono kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) błędnego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo wyróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie są odpowiedzialni właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowania pionowego zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie konkretnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia domniemanego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji występujących w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być adekwatne do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być niezwłocznie usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zobowiązany do zapewnienia widoczności tych znaków, dającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Głównym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to głównie przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznakowaniu jest o wiele mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas słabych warunków atmosferycznych.


Chcąc utrzymać prawidłowy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy są zobowiązani na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z potrzebą ich zakupu w renomowanych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje wiarygodność, terminowość, a także świetna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu ponadto widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco wzbogacany o nowe produkty. To kompleksowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.