Programy magazynowe LoMag dla małych i średnich przedsiębiorstw

Będąc właścicielem firmy  z magazynem towarów  nieodzowne jest utrzymanie  ładu  w dokumentacji magazynowej.   Przy ciągłym  przepływie towarów i bieżącej obsłudze  klientów    bardzo łatwo o chaos. Dlatego też, aby ułatwić prowadzenie gospodarki magazynowej nieocenione  jest oprogramowanie magazynowe LoMag. Jest to  aplikacja przeznaczona do obsługi magazynu  małych i średnich przedsiębiorstw. Jest nie tylko prosty  w obsłudze, ale także  użyteczny.  Bez zarzutu sprawdza się na pojedynczym stanowisku, jak również w sieci. Oprogramowanie do magazynu LoMag pozwala wygenerować  takie dokumenty magazynowe jak: wydanie z magazynu  – WZ, przyjęcie magazynowe  – PZ, korekty WZ i PZ, rozchód wewnętrzny – RW,  przychód wewnętrzny –  PW, przesunięcie międzymagazynowe, arkusze spisowe, remanent, przeceny, produkcja itd.  System   pozwala na tworzenie, zapisywanie i przechowywanie tysięcy takich dokumentów. Są one odpowiednio grupowane  i  systematyzowane,   dzięki czemu  przedstawiane  są w  czytelny  sposób nawet przy ich dużej ilości.

Każdy element dokumentacji  jest  samoczynnie  zapisywany w pamięci, aby można było do niego wrócić i nanieść ewentualne poprawki.   Każdemu z dokumentów system nadaje niepowtarzalny numer, co pomaga w późniejszym jego odszukaniu.  Program do magazynu LoMag pozwalana zarządzanie  dowolną ilością magazynów, które działają całkowicie niezależnie.  W razie wystąpienia takiej konieczności można usunąć cały magazyn. System umożliwia eksport zwartych w nim danych do innych programów np. Excel.  Ponadto   daje możliwość zarządzania  kilkoma  firmami z jednego komputera.  Każdemu towarowi umieszczonemu w systemie można nadać dowolną jednostkę miary i umieścić go w dowolnym magazynie. Program magazynowy nie tylko  pozwala na wykorzystanie każdej jednostki miary, ale także nadania własnej. Dodatkowo w celu  usprawnienia przesunięcia towarów między magazynami  wgrany został dokument przesunięcia międzymagazynowego, aby oszczędzić uciążliwego  generowania dokumentów korekt. Istnieje możliwość  wprowadzenia nieograniczonej ilości towarów.  System obsługi magazynu LoMag  jest oparty o najnowocześniejszy dostęp do bazy danych Microsoft SQLServer. To jedna z najnowszych technologii, gdzie  skoncentrowano się  głównie  na stabilności systemu i odporności na awarie. Umożliwia to szybkie i  proste prowadzenie magazynu i łatwy dostęp do danych. Poza tym  system magazynowy  bardzo dobrze współgra z większością popularnych programów komputerowych. Technologia Microsoft SQL Server pozwala na komunikację między wieloma magazynami i przedsiębiorstwami. Stanowisk z zainstalowaną aplikacją może być w jednej firmie aż kilkanaście.  Jeden komputer pełni rolę serwera, pozostałe zaś – klientów. Do jednego serwera można podłączyć dowolną ilość komputerów.  Czołowym zadaniem, jakie pełni system magazynowy LoMag jest zarządzanie ruchami magazynowymi,  w pierwszej kolejności sprzedażą i dostawą. Umieszczenie  danych każdej z tych operacji jest  zdumiewająco  proste, a intuicyjny w obsłudze system sam usprawnia ten proces. Ilość i ceny program może wyświetlać  z dokładnością maksymalnie do siódmego miejsca po przecinku. Użytkownik  sam może podjąć decyzję, z jaką dokładnością wartości te system ma  prezentować. Zarządzanie magazynem  bardzo  usprawnia możliwość wygenerowania arkuszy spisowych i remanentu. Tworzone są one w oparciu o faktyczny stan magazynu.   System powiadamia  użytkownika o różnicach  między stanem w programie a faktycznym stanem magazynu.  Dokumenty korekt są tworzone automatycznie. Bardzo  pomocną funkcją oprogramowania magazynowego LoMag jest wprowadzenie  przecen, które mogą stanowić modyfikację cen lub ilości  znajdujących sie w systemie towarów. Funkcja ta jest niezwykle przydatna,  aby w systemie odtworzyć  zaistniałe zdarzenia, które odbywają się w magazynie. Program do magazynu umożliwia także  wygenerowanie raportów według  wybranych  kryteriów. Można utworzyć raport z konkretnego  dnia, a nawet z  danej godziny. System  bierze pod uwagę także dokonane korekty. Oprogramowanie  jest  zaadaptowany  do  wymagań użytkownika również  pod względem informacji o kontrahentach.  Pozwala on na utworzenie  bazy kontrahentów z uwzględnieniem NIP i REGON. Można także  odszukać danego kontrahenta według  dowolnych danych. System wprowadza dodatkowo  ich podział na odbiorców, dostawców i pracowników przy czym możliwe jest umieszczenie jednej firmy w dwóch grupach. W celu  zwiększenia funkcjonalności programu LoMag  jego twórcy wprowadzili  możliwość dostosowania  dokumentacji i raportów do  szczególnych  potrzeb firm.

Zastosowanie wizualnego edytora pozwala na tworzenie szablonów  własnych dokumentów  wraz z umieszczaniem kodów kreskowych , zdjęć towarów oraz innych elementów graficznych. Na podobnej zasadzie działa edytor etykiet. Oprogramowanie do magazynu LoMag obsługuje czytniki kodów i drukarki etykiet,  pozwala także na import danych z komputera, a zastosowanie skrótów klawiszowych bardzo  przyspiesza  zarządzanie magazynem. To aplikacja wyjątkowo  prosta w obsłudze, funkcjonalna,  niezawodna i  praktyczna. Jest ona doskonale dostosowana  do potrzeb użytkowników także pod względem ich różnorodności. Umożliwia dodawanie kolejnych funkcji  potrzebnych w danym przedsiębiorstwie. Program LoMag jest  ciągle  ulepszany poprzez aktualizacje, aby sprostać  oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.  Pozwala oszczędzić czas i pomaga sprawnie zarządzać magazynem.   Naprawdę warto  wyposażyć w niego swoją firmę.