Co wspólnego ze sobą ma astronomia i astrologia?

Astronomia i astrologia – czy mają ze sobą coś wspólnego?

Dla wielu z nas może wydawać się, że to są dwie podobne rzeczy. Jednak jedyne, co łączy astronomie i astrologie to podobne brzmienie nazw. Te dziedziny zajmują się zupełnie różnymi od siebie rzeczami.

Co to jest astronomia i czym się zajmuje?

Astronomia to nic innego jak nauka, która zajmuje się badaniem kosmosu, czasu oraz przestrzeni. Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii oraz ruchu ciał niebieskich. To właśnie dzięki astronomii, mogliśmy poznać teorię o ewolucji Wszechświata. Wszystkie teorie stawiane przez astronomów mają swoje potwierdzenie. Dzielą się oni na dwie grupy: obserwacyjne i teoretyczne. Pierwsza z nich skupia się na pozyskiwaniu danych z obserwacji ciał niebieskich, zaś grupa teoretyczna stawia na rozwój przy pomocy komputerów i modeli analitycznych do opisów obiektów i zjawisk astronomicznych.

Astrologia – pseudonauka, która różni się od astronomii

Astrologia jest to wróżbiarstwo, które polega na próbie przewidzenia przyszłości za pomocą ustawienia ciał niebieskich. Astrologia jest dziedziną pseudonaukową.  Jedną z dziedzin ezoteryki, która zajmuje się rozwojem duchowym. Stosuje się tutaj myślenie synchroniczne, a głównym pytaniem jest ,,dlaczego”, na przykład dlaczego coś się stało.  Utrzymywane jest stwierdzenie, że ułożenie gwiazd ma wpływ na życie człowieka.  Astrologia zajmuje się badaniem świata duchowego, a nie świata fizyki.

Czy astrologię można traktować poważnie?

Niektóre osoby astrologie traktują jak świętość. Zawzięcie wierzą we wszystkie wróżby i przepowiednie. Nie są nawet tego świadome, że często są manipulowani. Horoskopy znaleźć możemy w każdej z gazet. Odczytywane są one przez astrologów z gwiazd. Nie jest on przypisany jednej osobie, jednak niektórzy traktują go jak sens życia. Pokazywać ma mocne strony osobowości, a także takie, nad którymi trzeba jeszcze popracować.