Co to jest związek kohabitacyjny?

Współcześnie, określenie takie jak związek kohabitacyjny zyskuje na popularności. Niewiele jednak osób wie, co to dokładnie oznacza i na czym taki związek polega. W naszym poniższym artykule, przybliżymy państwu kwestie dotyczące nie tylko wyjaśnienia samego pojęcia ale też i tego, jak to wygląda w praktyce. 

Związek kohabitacyjny – co to właściwie znaczy?

Pojęcie takie jak związek kohabitacyjny, to tak naprawdę określenie na związek partnerski, w którym para mieszka ze sobą, żyje wspólnie, prowadzi gospodarstwo domowe, jednak w kontekście prawnym – nie łączy ich ze sobą nic. Innymi słowy, to związek bez ślubu. Co ciekawe, osoby żyjące w takim związku, mogą wziąć wspólnie kredyt, mogą wychowywać dzieci, jednakże w kontekście prawa, nic ich ze sobą nie łączy.

Czym charakteryzuje się związek kohabitacyjny?

Wiele osób bardzo często używa innego określenia na związek kohabitacyjny a określeniem tym jest konkubinat. Zasadniczą różnicą pomiędzy związkiem kohabitacyjnym a konkubinatem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego – osoby, które żyją w konkubinacie takowego nie prowadzą razem – każda z nich prowadzi je oddzielnie. Po czym zatem poznać, że mamy do czynienia ze związkiem kohabitacyjnym? Oto najważniejsze jego cechy:

  • wspólny budżet domowy,
  • wspólne mieszkanie, 
  • prowadzenie wspólnie gospodarstwa domowego, 
  • wychowywanie dzieci (jeśli takowe są),
  • pożycie seksualne.

Jak zatem wyraźnie widać, jedyną różnicą pomiędzy konkubinatem jest, jak już zostało wcześniej wspomniane, wspólne prowadzenie domu. 

Związki kohabitacyjne – jakie są ich rodzaje?

Wiemy już, czym dokładnie charakteryzuje się związek kohabitacyjny. Nie każdy jednak wie, że tego rodzaju związków jest kilka różnych rodzajów. Zaliczamy do nich:

  • kohabitację młodzieńczą – to sytuacja, w której para mieszka ze sobą w bardzo młodym wieku, ale spełnia wszystkie warunki, które określają ich relację jako związek kohabitacyjny. Para jednak nie myśli na razie o ślubie.
  • kohabitacja przedmałżeńska – jak sama nazwa wskazuje, to związek partnerski dwóch osób, które żyją w kohabitacie, ale w niedługim czasie planują zawarcie związku małżeńskiego. 
  • kohabitacja pozamałżeńska – para mieszka razem od wielu lat, prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe jednak nie planuje zawarcia związku małżeńskiego. Współcześnie jest to zdecydowanie najpopularniejsza forma kohabitatacji. 

Życie w związku kohabitacyjnym ma wiele zalet, ale też i wad. Nie można bowiem zapominać, że w świetle prawa, osoby pozostające w tego typu relacji, nie są ze sobą w żaden sposób spokrewnione.