Jakie są przyczyny rozwodów w Polsce?

Według badań statystycznych w obecnych czasach w Polsce rozwodzi się, co trzecia para małżeńska. Liczby te nie zmieniają się od dobrych kilku lat i nic nie wskazuje na to, żeby miało być lepiej.

Dlaczego się rozwodzimy?

Analizując powody rozwodów wymieniane na salach sądowych okazuje się, że za najczęstszą przyczynę podaje się niezgodność charakterów. Jest to pojęcie dosyć szerokie, za którym kryją się konflikty na różnych polach. Przez cały czas za dużym odsetkiem rozwodów kryją się problemy związane z alkoholizmem jednej ze stron małżeństwa. Równie często rozpad pożycia małżeńskiego następuje na skutek pojawienia się osób trzecich a więc nowych partnerów. Co ciekawe coraz rzadziej za przyczynę rozwodu podaje się problemy finansowe czy mieszkaniowe.

Jak przebiegają polskie rozwody?

Aby korzystnie się rozwieźć potrzebny jest zwykle dobry adwokat. Zatrudnienie fachowca jest szczególnie wskazane wtedy, gdy ma dojść do orzekania o winie i podziału majątku. Bardzo często jest tak, że wszystko wskazuje, że małżonkowie rozstaną się w zgodzie dopóki nie dochodzi do dzielenia majątku i wyznaczania alimentów na dzieci. Dobra kancelaria adwokacka jest wtedy bardzo przydatna, bo nie jedna żona, która nie pracowała zawodowo z powodu opieki nad dziećmi musi później żyć w niedostatku. Profesjonalna kancelaria radcy prawnego rzeszów może, więc bardzo pomóc w przypadku, gdy nie było w małżeństwie rozdzielności majątkowej.
Polskie rozwody w większości przypadków przebiegają szybko i w miarę bezproblemowo, bo zwykle obydwie strony chcą jak najszybciej rozpocząć nowe życie. Okazuje się, że u nas to kobiety częściej niż panowie wnoszą pozwy rozwodowe. Panie w ostatnich latach nabrały dużo więcej odwagi. Gdy małżeństwa są nieudane nie wahają się je zakończyć. Pomaga im w tym lepsza sytuacja finansowa a także większe przyzwolenie społeczne na tego typu działania.